Förråd i centrumnära lägen
med goda kommunikationsmöjligheter.